Fraskrivelse av ansvar

Alt innhold i databasen og på databasens internettområde er publisert som veiledende informasjon til helsepersonell, og er ikke ment å på noen måte erstatte forholdet mellom pasient og helsepersonell.

Databasen inneholder vurderinger av legemidlers anfallsutløsende potensial ved akutte porfyrier. Databasen formidler kunnskap basert på en nøye gjennomgang av internasjonal medisinsk erfaring og litteratur på området. Likevel kan informasjonen gitt i denne databasen i enkeltstående tilfeller vise seg å være feil. De ulike rapportene som klassifiseringen bygger på har varierende erfaringsgrunnlag og omfatter porfyripasienter med ulik ømfintlighet overfor medikamenter.

På denne bakgrunn bør informasjonen gitt i medikamentdatabasen sees på som en veiledning til leger og ikke som en absolutt sannhet.

NAPOS kan derfor ikke garantere for eller ta juridisk ansvar for riktigheten i databasens innhold, herunder referert medisinsk informasjon, og for eventuelle uforutsette konsekvenser det kan få for personer som handler i samråd med anbefalinger gitt i databasen. Leger må, i samarbeid med pasient, i hvert enkelt tilfelle av akutt porfyri selv ta avgjørelsen om hvilket medikament som eventuelt skal brukes i behandlingen. Ved behov for ytterligere veiledning om valg og bruk av medikamenter kan NAPOS kontaktes på:
 
Copyright © 2007 The Drug Database. All Rights Reserved.